מדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות וקבצי Cookies

תנאי שימוש
מסמך זה מתייחס לתנאים בהם ניתן להשתמש באתר https://www.adiortour.co.il
באמצעות גישה או שימוש באתר האינטרנט שלנו, אוטומטית מקבל את התנאים וההגבלות הבאים. תנאי שימוש באתר חלים על כל משתמשי האתר. אתר זה הינו בבעלות של S.C. ADIOR PRODUCTION IMPEX S.R.L.
סוכנות הנסיעות עדיאור טור (או באנגלית Adior Tour) אינה אחראית בגין אי-דיוקים שעלולים להתעורר בין המידע באתר לבין המידע שהתקבל בסוכנות. תמיד יש עדיפות למידע מהסוכנות.

מדיניות ההגנה על מידע אישי
החוק החדש של האיחוד האירופי על ההגנה על מידע אישי GDPR (“General Data Protection Regulation”)
זה נכנס לתוקף ב -25 במאי, 2016, והפך לחול בכל המדינות החברות באיחוד האירופי ב -25 במאי 2018.
חוק זה מייצג את השינוי הגדול ביותר להגנה על נתונים אישיים של 20 השנים האחרונות ויש לו מטרות כי הרבה מעבר להגנה בלבד של מרחב פרטי.
פרטיות המידע האישי שלך חשובה לנו, ולכן, אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת להגנה על הפרטיות של כל מי שניגש לאתר שלנו , https://www.adiortour.co.il בהתאם לתקנה (UE) 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 27 אפריל, 2016 על ההגנה של אנשים ביחס לעיבוד של נתונים אישיים והתנועה החופשית של נתונים אלה (להלן, “GDPR”).
נא לשים לב הקריאה של המדיניות הבאה (להלן, “DPP”) כדי להבין עד כמה המידע שלך יטופל ( "נתונים אישיים").
DPP מסביר את שיטות אונליין של עדיאור טור, על פי הוראות GDPR, וזכויותיך על איך המידע שלך נמצא בשימוש של אתר https://www.adiortour.co.il
העיבוד של נתונים אישיים שבוצע על ידי עדיאור טור תמיד יבצע בהתאם להוראות GDPR, והתקנות על ההגנה על מידע אישי, ספציפית לכל מדינה בה פועלת החברה עדיאור טור.
על-פי GDPR, עדיאור טור רוצה ליידע את המבקרים על סוג הנתונים האישיים שאנו אוספים ומעבדים אותם, ועל המטרות של עיבוד. בנוסף, מבקרים באתר מקבלים מידע באמצעות DPP ועל זכויותיהם.

מי אנחנו?
אנחנו חברהת S.C. ADIOR PRODUCTION IMPEX S.R.L.עם המשרד הרשום בבוקרשט עם הכתובת: רחוב Parfumului ,מספר 14 ,מחוז 3 ,רומניה עם מספר עסקים רשומים במרשם הסחר: ,J40/21749/1994 ואת קוד רישום ייחודי: .RO6480439יש לנו את תחום הפעילות: פעילויות של מפעילי תיירות CAEN 7912 עם רשיון מס ' 6382/20.03.2012
S.C. ADIOR PRODUCTION IMPEX S.R.L. ידוע גם בשם המסחרי עדיאור טור (או באנגלית Adior Tour)

מה הם נתונים אישיים?
"נתונים אישיים" פירושו כל מידע שיכול לזהות אותך באופן ישיר (למשל השם שלך) או בעקיפין (למשל, באמצעות נתונים פסיכודימיים, כגון מספר זיהוי ייחודי). זה אומר שנתונים אישיים כולל דברים כמו דואר אלקטרוני, כתובת, טלפון, שם משתמש, תמונות פרופיל, העדפות אישיות והרגלי קניות, תוכן שנוצר על ידי המשתמש, מידע פיננסי ומידע על המצב הכספי. זה יכול לכלול מזהים מספריים ייחודיים כמו כתובת ה- IP של המחשב שלך או כתובת ה- MAC של המכשיר, ועוגיות.

מה זה אומר לעיבוד נתונים אישיים?
"עיבוד" פירושו כל פעולה או קבוצה של פעולות אשר מבוצע על נתונים אישיים או קבוצות של נתונים אישיים, עם או בלי שימוש באמצעים אוטומטיים, כמו איסוף, הקלטה, ארגון, מבנה, אחסון, עיבוד או שינוי, תחזור, התייעצות, שימוש, גילוי על ידי שידור, הפצה או ביצוע זמין בכל דרך, יישור אחר או שילוב, הגבלה, מחיקה או השמדה.

מפעיל של נתונים אישיים
המפעיל של נתונים אישיים (להלן: "המפעיל") הוא עדיאור טור.

עקרונות לעיבוד נתונים
עדיאור טור מחויבת לעקרונות של הגנה על נתונים אישיים (להלן: "עקרונות") תחת GDPR כדי להבטיח שכל הנתונים הם:
1. מעובד בצורה הוגנת, כדין ובשקיפות;
2. שנאספו עבור שצוין, למטרות מפורשות ולגיטימיות;
3. רלוונטי ומוגבל ביחס למטרה שלשמה הם מעובדים;
4. מידע נכון ועדכני;
5. נשמר בצורה שאינה מאפשרת זיהוי של הנתונים לזמן ארוך יותר מהנדרש ביחס למטרת העיבוד;
6. מעובד בהתאם לזכויות נושא הנתונים, באופן המבטיח אבטחת עיבוד נאותה, כך שהנתונים משולבים, חסויים וזמינים.

הבסיס והמטרות של עיבוד נתונים אישיים
לצורך סיום וביצוע חוזים - על פי סעיף 6 פסקה 1 נקוד “b” ב GDPR, ניתן לעבד נתונים אישיים לצורך סיום או ביצוע החוזה.
כדי להיות מסוגלים להציע את המוצרים והשירותים שלנו, אנחנו צריכים לעבד נתונים אישיים בבעלותך.
לצורך מילוי חובות משפטיות על פי סעיף 6 פסקה 1 נקודה “c” ב GDPR, ניתן לעבד נתונים אישיים לצורך מילוי התחייבויות משפטיות. אנו מבקשים סדרה של נתונים אישיים, כולל, במקרים מסוימים, מספרי תעודת זהות, על מנת לקיים את התחייבויותינו על ידי רשויות המס ביחס חשבונית ודיווח לרשויות המס.
למטרות שיווק על פי סעיף 6 פסקה 1 נקוד “a” ב GDPR, ניתן לעבד נתונים אישיים אם נושא הנתונים הסכים לעיבוד הנתונים האישיים שלו למטרות ספציפיות או יותר. אז אם אתה מנוי בסעיף ניוזלטר, הנתונים האישיים שלך ישמשו כדי לשלוח לך הודעות שיווק, הצעות, חדשות, מסעות פרסום קרובים, הזמנות לאירועים שונים. הנתונים האישיים שלך יימחקו מיד כאשר תבטל את המנוי שלך בסעיף ניוזלטר. ניתן לבטל את המנוי בכל עת באמצעות הקישור המצורף לתקשורת הנכנסת או בכתב לכתובת האימייל הבאה: office@adiortour.ro .

עיבוד טופס ליצירת קשר
עדיאור טור תשתמש במידע שתספק בקטע יצירת הקשר המתאים הקיים באתר אך ורק לצורך עיבוד בקשתך.
על-ידי אספקת נתונים אישיים דרך האתר של עדיאור טור, אתה מבין ומסכים שהנתונים שלך יעובדו בהתאם לעקרונות DPP של החברה עדיאור טור.
שים לב שכדי לעבד את הבקשות שלך שנשלחו דרך 'צור קשר' של האתר, יתכן כי בנסיבות מסוימות אנו מחויבים לחשוף את הנתונים שלך, לשותפי פעולה של עדיאור טור ו / או ספקי שירות צד שלישי אחרים של עדיאור טור.
עם זאת, עדיאור טור אימצה אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להבטיח את הביטחון של העברת נתונים, ואת העיבוד בהתאם לדרישות ה- GDPR של הנתונים שלך על ידי הגורמים שהוזכרו לעיל.
הנתונים האישיים שלך עשויים להיות מועברים לגופים אחרים של צד שלישי רק לאחר הסכמתך המפורשת, אלא אם קיימת חובה משפטית על עדיאור טור להמשיך בדרך זו.
עדיאור טור מתחייבת שלא לעבד את הנתונים האישיים שניתנים למטרות אחרות מזו שלשמה הם הועברו, אלא אם הסכמתך המפורשת היא לשימוש למטרות אחרות.

חשיפת של נתונים אישיים לצד שלישי
נתונים אישיים המעובדים באמצעות אתר האינטרנט של עדיאור טור ויגלו ו / או הועברו לצדדים שלישיים רק במקרה של הסכמתכם המפורשת לכך, אלא אם קיימת חובה משפטית / התחייבות חוזית עבור עדיאור טור לעשות זאת.
יש לציין כי בנסיבות מסוימות, אנו מחויבים לחשוף את הנתונים אישיים שלך, לשותפי פעולה של עדיאור טור ו / או ספקי שירות צד שלישי אחרים של עדיאור טור.

עיבוד נתונים על - ידי צד שלישי, אתרים אחרים, ספקים וספונסרים אחרים
אתר האינטרנט של עדיאור טור יכול לכלול, בשלב מסוים, קישורים לאתרים אחרים שמדיניותה עיבוד נתונים עשויים להיות שונה מאלה של עדיאור טור.
שימו לב ושקלו את מדיניות ההגנה על נתונים אישיים של אתרים אחרים, עדיאור טור אינה נושאת באחריות למידע שנשלח או נאסף על ידי צדדים שלישיים אלה.

מהי Cookie?
עוגייה אינטרנטית או באנגלית Cookie או קוקית (בעברית תקנית), היא רצף של אותיות ומספרים שמסמן את הפעילות שלך ברשת, וזוכר אותו. ה-Cookies (כי יש המון כאלה), משמשות פעמים רבות למעקב אחר התנהגות המשתמש והעדפותיו.
ה-Cookies מאפשרות לאתרי אינטרנט להעניק לגולש חווית משתמש מדויקת ומותאמת לו אישית, באמצעות המידע שצברו אודותיו בעזרת העוגיות האינטרנטיות.
פיצ'רים כמו סל קניות, שירותים שמותאמים אישית לגולש והצגת מידע רלוונטי בלבד - מתאפשרים אך ורק בזכות אותה Cookie.

האם ניתן לחסום או למחוק קבצי Cookies?
אם בכל זאת חשוב לך כל כך להגן על הפרטיות שלך, ניתן למחוק וגם לחסום קבצי Cookies באופן גורף בכל אתרי האינטרנט, ואפשר לבצע חסימה באתרים מסוימים, בהם אתה בוטח פחות.
חשוב לקחת בחשבון שהעוגייה היא כמו נקודת זיכרון, ברגע שמחקת אותה, הדפדפן כבר לא יזכור שהיית שם אי פעם. וגם... מחיקת קבצי Cookies עלולה להגביל משמעותית את חווית המשתמש שלך.
ולפני שנתחיל במלאכת החסימה והמחיקה - עוד שני פרטים חשובים לביצוע הפעולה.
כמו בעולם הביטוח, גם בעולם העוגיות:
Cookies מצד ראשון - הן קובצי עוגיות שמגיעים מהאתר עצמו, שמטרתם לאחסן את המידע עליך ולהשתמש בו פעם נוספת בביקורך הבא.
Cookies מצד שלישי - אלה הם קובצי עוגיות המגיעים מפרסומות הנמצאות באתר בו אתה מבקר. זו אגב, אחת מדרכי הפרסום הנפוצות והפופולריות היום - ואם אתה מרגיש שמפרסם מסוים רודף אחריך ברשת - זו הסיבה.

אז איך מוחקים או חוסמים Cookies?
נדגים על דפדפן Chrome (התהליך די דומה בשאר הדפדפנים):
1. היכנס לתפריט הכרום המופיע בצד השמאלי ביותר של סרגל הכתובו
2. לחץ על הגדרות
3. בחר הצג הגדרות מתקדמות
4. תחת פרטיות לחץ על הגדרות תוכן
5. תחת קובצי Cooieks שנה את הגדרות ה- Cookies בהתאם לצורך שלך.

תקופת אחסון הנתונים
עדיאור טור יכולה לשמור נתונים מעובדים לתקופות זמן שונות שנחשבות סבירות למטרות המפורטות לעיל.
אנו שומרים את הנתונים שלך רק לתקופה הנדרשת, על מנת להשיג את המטרה שלשמה יש לנו נתונים, כדי לענות על הצרכים שלך או לעמוד בהתחייבויות שלנו תחת החוק.
כדי לדעת כמה זמן ניתן לאחסן את הנתונים שלך, אנו משתמשים בקריטריונים הבאים:
1. בעת רכישת מוצרים ושירותים, אנו שומרים את הנתונים האישיים שלך במהלך היחסים החוזיים שלנו;
2. אם אתה משתתף במבצע קידום, אנו שומרים את הנתונים האישיים שלך במהלך מבצע קידום;
3. אם תפנה אלינו שאלה, נשמור את הנתונים האישיים שלך כל עוד השאלות שלך יעובדו, אך לא יותר מ -5 שנים לאחר שליחת האימייל האחרון;
4. אם אתה יוצר חשבון, אנו שומרים את הנתונים האישיים שלך עד שהבקשה למחוק אותה או לאחר תקופה של חוסר פעילות (ללא אינטראקציה פעילה עם המותגים שלנו) המוגדרים בהתאם לתקנות ולהנחיות המקומיות.
5. אם נתת את הסכמתך לשיווק, אנו שומרים את הנתונים האישיים שלך עד שתבטל את הרישום או תבקש מאיתנו למחוק אותו או לאחר תקופה של חוסר פעילות (ללא אינטראקציה פעילה עם המותגים שלנו) המוגדרים בהתאם לתקנות ולהנחיות המקומיות. בהקשר זה, נציין כי נתונים המאוחסנים במסדי שלנו לצורך תקשורת שיווקית ישירה נמחקות רשומות מבסיסי הנתונים ב-5 שנים של אינטראקציה אחרונה איתך;
6. אם קובצי Cookie נשמרות במחש, אנו שומרים אותם ככל שנידרש להם להשיג את מטרותיהם (לדוגמה, במהלך הפעלת קובץ cookie של עגלת קניות או קובצי cookie של מזהה הפעלה) ולתקופה מוגדרת בהתאם לתקנות והנחיות מקומיות. בהקשר זה, נציין כי הנתונים מעובדים על ידי עוגיות המשמשים כדי לספק פרסום התנהגותי באינטרנט, כדי להתאים אישית את השירותים שלנו בשבילך ולאפשר חלוקת התוכן שלנו באתרים חברתיים (כפתורי נתח להצגת אתר), הם יישמרו למשך 5 שנים לכל היותר מהאוסף שלהם, בהתאם להסכמתך.

זכויותיהם של אנשים מכוסים
על פי ה GDPR, יש לך מספר זכויות מסוימות לגבי נתונים אישיים המעובדים על ידי עדיאור טור:
1. זכות הגישה לנתונים מעובדים - יש לך את הזכות לעיין בנתונים אישיים שאנו מחזיקים. אספקת המידע ראשית נעשית ללא תשלום. אם תצטרך עותקים של המידע שכבר סופק, אנו עשויים לגבות תשלום סביר בתוך התחשבות בעלויות הניהול של אספקת מידע. לא ניתן לענות על הבקשות הבלתי סבירות, המוגזמות או החוזרות ונשנות.
2. הזכות לתקן נתונים - תוכל לבקש שהנתונים שלך יתוקנו אם הם אינם מדויקים או מיושנים ו / או למלא אותם אם הם אינם שלמים. אם יש לך חשבון, זה יכול להיות קל יותר לתקן את הנתונים שלך דרך "החשבון שלי".
3. הזכות למחוק נתונים ("הזכות להישכח") - במקרים מסוימים, יש לך את הזכות לשאול למחוק או להשמיד את הנתונים שלך. זו אינה זכות מוחלטת, כי לפעמים זה יכול להיות אקטיבי כדי לשמור על המידע שלך מסיבות משפטיות או משפטית.
4. הזכות להגביל את העיבוד - תוכל לבקש הגבלת עיבוד הנתונים שלך. משמעות הדבר היא כי העיבוד של הנתונים שלך מוגבל, כך שנוכל לשמור את הנתונים, אבל לא להשתמש בם או לעבד אותם. זכות זו חלה בנסיבות ספציפיות תחת תקנה הגנה על נתונים כלליים, כלומר:
        a. את הדיוק של הנתונים הוא במחלוקת על ידי האדם המדובר - כלומר את(ה) - לתקופה המאפשרת למפעיל - כלומר עדיאור טור - לוודא את דיוק הנתונים;
        b. העיבוד אינו חוקי והאדם המדובר - כלומר את(ה) - מתנגד למחיקת הנתונים ומבקש את הגבלת השימוש בהם;
        c. המפעיל (לדוגמה, עדיאור טור) לא צריך עוד נתונים לעיבוד, אבל הם נדרשים על ידי האדם המדובר - כלומר את(ה) - להקמה, למימוש או להגנה על תביעות משפטיות;
        d. האדם המדובר - כלומר את(ה) - העלה התנגדות לעיבוד על בסיס סיבות לגיטימיות מהמפעיל (במקרה זה עדיאור טור) על ידי אימות כי הסיבות הלגיטימיות של המפעיל (עדיאור טור) מעבר אלה של האדם המדובר - כלומר את(ה).
5. הזכות לניידות נתונים - תוכל להעביר, להעתיק או להעביר נתונים את הנתונים אתה מעוניין ממסד הנתונים שלנו למשנהו. זה חל רק על הנתונים שסיפקת, כאשר העיבוד מבוסס על הסכמתך או תחת חוזה ומיושם באמצעים אוטומטיים.
6. הזכות להתנגדות - אתה יכול להתנגד בכל עת לעיבוד הנתונים שלך כאשר עיבוד כזה מבוסס על אינטרס לגיטימי.
7. הזכות לבטל את הסכמה בכל עת - תוכל לבטל את הסכמתך לגבי העיבוד של הנתונים כאשר עיבוד כזו מבוסס על הסכמה. ביטול ההסכמה אינו משפיע על החוקיות של העיבוד מבוסס על הסכמה לפני נסיגתו.
8. הזכות להגיש תלונה לרשות הפיקוח המוסמכת - אתה יכול להגיש תלונה בפני הרשות להגנה על נתונים בארצך המגורים או מהבית שלך לאתגר את נוהלי הגנת הנתונים שמציעה עדיאור טור.
9. הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים למטרות שיווק ישיר - אתה יכול לבטל את המנוי או לוותר על התקשורת השיווקית שלנו בכל עת. קל יותר לעשות זאת על ידי לחיצה על הקישור "ביטול רישום" בכל דוא"ל או תקשורת שאנו שולחים אליך (אם רלוונטי). או שלח לנו דוא"ל עם בקשת ביטול הרישום שלך.
10. הזכות להתנגד לעיבוד של הנתונים שלך ידנו בעת ביצוע פעולות לטובת הציבור או באינטרסים הלגיטימיים שלנו או על ידי צד שלישי - אתה יכול להתנגד בכל עת לעיבוד הנתונים שלך כאשר עיבוד כזה מבוססת על אינטרס לגיטימי.
11. הזכות להשבית עוגיות (Cookies) - יש לך זכות להשבית קובצי cookie. הגדרות בדפדפני אינטרנט מתוכנות בדרך כלל כברירת מחדל כדי לקבל קובצי cookie, אך תוכל לשנות אותן בקלות על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. עוגיות רבות משמשות להגברת השימושיות או הפונקציונליות של אתרי אינטרנט / יישומים; ולכן, השבתת קובצי cookie עשויה למנוע ממך להשתמש בחלקים מסוימים של האתרים או היישומים שלנו, כמפורט בטבלת ה- Cookie הרלוונטית. אם ברצונך להגביל או לחסום את כל קובצי ה- Cookie המוגדרים על ידי האתרים / היישומים שלנו (אשר עשויים למנוע ממך להשתמש בחלקים מסוימים של האתר) או בכל אתר / אפליקציה אחרים, תוכל לעשות זאת באמצעות הגדרות הדפדפן . פונקצית עזרה בדפדפן שלך תגיד לך איך. לקבלת מידע נוסף, עיין בקישורים הבאים: http://www.aboutcookies.org/ ;

ניתן להשתמש בכל הזכויות הללו ביחס לנתונים האישיים המעובדים על ידי עדיאור טור על ידי הגשת בקשה פשוטה לעדיאור טור. במצב כזה סביר להניח לבקש הוכחת לזהותך.

בקשות משפטיות
אנו ניגשים, שומרים ומספקים את המידע שלך לרשויות רגולטוריות, לאכיפת החוק או לגורמים אחרים:
1. בתגובה לבקשה משפטית, כאשר אנו מאמינים, בתום לב, שהחוק מחייב זאת, כי התגובה הנדרשת על ידי החוקים בתחום שיפוט זה משפיעה על משתמשים בתחום השיפוט ועומדת בתקנים המוכרים בעולם.
2. כאשר אנו מאמינים בתום לב כי יש צורך: לזהות, למנוע ולהגיב למעשים של הונאה, שימוש בלתי מורשה בכל חומר ששייך לנו, הפרות של המדיניות או תנאים שלנו או פעילויות מזיקות או בלתי חוקיות אחרות, כדי להגן עלינו (לרבות הזכויות, רכוש או חומרים שלנו), את עצמך ואחרים, לרבות חקירות או בירורים של רשויות הפיקוח או כדי למנוע מוות או פגיעה גופנית קרובה. לדוגמה, אם רלוונטי, אנו מספקים מידע ומקבלים מידע מצד שלישי על האמינות של חשבונך, כדי למנוע הונאות, התעללות ופעילויות מזיקות אחרות בתוך ומחוץ החומרים שלנו.

המידע שאנו מקבלים אודותיך ניתן לגשת ומאוחסנים למשך פרק זמן ארוך יותר כאשר בכפוף לבקשה משפטית או מחויבות משפטית, חקירה ממשלתית או חקירת הפרות אפשריות של התנאים או המדיניות שלנו או במקרים אחרים כדי למנוע נזק.

ליחסים עם מפעילים אחרים
בהתאם להקשר, אנו עלולים למצוא את עצמנו במצב של כורח מוחלט לספק מידע ברמה גבוהה יותר, הן גלובלית והן פנימית או חיצונית, השותפים שלנו לבין אלה שאיתם אנו מעבירים נתונים בהתאם לתקנה הנ"ל, מכוח מתן השירותים המקצועיים ככל האפשר. מידע הנשלט על ידי עדיאור טור עשוי להיות מועבר, משודר או מאוחסן ומעובד באיחוד האירופי או במדינות אחרות מאשר במדינה שבה אתה חי למטרות המתוארות במדיניות זו. העברת נתונים אלה נחוצים כדי לספק שירותים ברמה הגבוהה ביותר ולהמשיך לספק לך את התוכן שלנו ברמה הטובה המקצועית. אנו משתמשים בסעיפים חוזיים סטנדרטיים המאושרים על ידי הנציבות האירופית ואנו מסתמכים על ההחלטות ההולמות של הנציבות האירופית לגבי מדינות מסוימות, על פי צורך, לגבי העברות נתונים מהאזור הכלכלי האירופי לארצות הברית ובמדינות אחרות.

אבטחה של עיבוד
החברה אימצה אמצעים טכניים וארגוניים לעיבוד נתונים, עודכן בהתאם לדרישות ,GDPR כדי להגן על הנתונים האישיים שלך מפני גישה לא מורשית, שימוש לא נאות או גילוי, שינוי בלתי מורשה, הרס או לאבד בטעות. כל העובדים ומשתפי פעולה של עדיאור טור וכל צד שלישי הפועל בשם החברה ועל חשבון של עדיאור טור מחויבים לכבד את סודיות המידע שלך ואת הדרישות GDPR בהתאם למדיניות זו.

כתב ויתור
האתר של עדיאור טור עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים ו / או אתרים אחרים שאינם בבעלות של עדיאור טור. עדיאור טור אינה נושאת באחריות ביחס לתוכן האתרים הללו. לכן לא תהיה אחראית לתוכן, לפרסום, למוצרים, לשירותים, לתוכנה, למידע או לחומרים אחרים הזמינים באתרים אלו או באמצעותם. עדיאור טור לא תהיה אחראית לאובדן של נתונים אישיים של כל ההשפעות השליליות על נתונים אישיים של מבקרים או נזקים אחרים ו / או רכוש שנגרמו על ידי גישה לאתרים אלה.

עדכון מדיניות ההגנה ועיבוד של נתונים אישיים
שים לב כי מדיניות זו עשויה להיות כפופה לשינויי תוכן תקופתיים על ידי עדכון אתר האינטרנט של עדיאור טור.
איך אנו נודיע לך על השינויים שבוצעו במדיניות זו? אנו נציג מידע על כל שינוי באתר האינטרנט שלנו: https://www.adiortour.co.il
נא לא להמשיך להשתמש באתר האינטרנט של עדיאור טור אם אינך מסכים עם שינויים כאלה. כמו כן, מומלץ לבדוק דף זה אם יש עדכונים.
תנאי DPP מפורשים בהתאם לחוק החל.

צור קשר
אם יש לך שאלות או חששות לגבי האופן שבו אנו מתייחסים ומשתמשים בנתונים האישיים שלך או רוצה לממש את כל אחת מזכויותיך, אנא צרו איתנו קשר ישירות על ידי גישה לפרטי הקשר הבאים של DPO שלנו:
אמייל: office@adiortour.ro
מספר טלפון: 0040-728295432

WhatsApp chat